Tuesday, March 14, 2017

Telc για γιατρούς

Όπως ίσως γνωρίζετε, οι ειδικές γλωσσικές εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, «Approbation»,  γνωστές και ως «Fachsprachprüfung», είναι μεν διαφορετικές από Κρατίδιο σε Κρατίδιο, αλλά στην ουσία αρκετά όμοιες μεταξύ τους. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η εξέταση «Telc Deutsch B2-C1 Medizin».
Ο Telc B2-C1 Deutsch Medizin είναι ο μοναδικός φορέας στη Γερμανία που προσφέρει τέτοιου είδους εξετάσεις για γιατρούς. Γι' αυτό το λόγο, το πιστοποιητικό που χορηγείται στους επιτυχόντες αυτών των εξετάσεων υποκαθιστά  σε ορισμένα κρατίδια τη Fachsprachprüfung. Επειδή, όμως, δεν ισχύει για όλα, οι επιτυχόντες θα πρέπει να ενημερώνονται από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους τι ισχύει την εκάστοτε χρονική περίοδο. Σαφώς, η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μία προτιμότερη επιλογή από τα απλά πιστοποιητικά B2 και C.
Σας προετοιμάζουμε με την εμπειρία που αποκομίσαμε από το 2013 σε συνεργασία με το ESF-ΒΑΜF (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Υπουργείου Μετανάστευσης και Προσφύγων), τη Volkshochschule Dortmund (Λαϊκό Πανεπιστήμιο) και τις Klinikum Westfalen στην εκπαίδευση και προετοιμασία ιατρών για εργασία σε γερμανόφωνες χώρες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι υποψήφιοι εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων και τις στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων διδάσκοντας όλη τη θεματολογία των εξετάσεων με πλούσιο υλικό. Προσφέρουμε, ακόμα, στους μαθητές μας πλούσιο υλικό πάνω σε ειδική ορολογία για όλες τις ειδικότητες ενός νοσοκομείου. Καθώς, επίσης, πιθανούς διαλόγους των γιατρών με τους ασθενείς, τους συναδέλφους και τους συγγενείς των ασθενών, αλλά και καθημερινούς διαλόγους που μπορεί να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Γερμανία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προετοιμασία των εξετάσεων είναι η καλή γνώση των γερμανικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2). 

Μαθήματα Γερμανικών για επιχειρήσεις

Απευθύνονται σ’ εσάς που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τη γερμανική γλώσσα κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς. Μαζί θα εξασκηθούμε στην επαγγελματική αλληλογραφία και την προφορική επικοινωνία. Θα μάθετε πώς να παρουσιάζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε γερμανόφωνους εταίρους και τι πρέπει να προσέξετε, από γλωσσικής πλευράς, στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
Δημιουργούμε τμήματα για ταχύρυθμα ιδιαίτερα μαθήματα, μεμονωμένα ή σε ολιγομελή group, ώστε να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε και να αποκτήσετε το πτυχίο που χρειάζεστε με σιγουριά και επιτυχία.

Μαθήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Μαθήματα Γερμανικών για κάθε ηλικία!

Στα Γερμανικά Λουϊζάκη οι εγγραφές για τα τμήματα Γερμανικών πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέα τμήματα!

Στο φροντιστήριό μας πραγματοποιούμε μαθήματα για παιδιά τα οποία απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 9-16 ετών. Η διδασκαλία γίνεται με συστηματική διαδικασία που σκοπός της είναι η εκμάθηση αλλά και η εμπέδωση των δεξιοτήτων της γλώσσας. Μέσα από τα μαθήματα και με τη χρήση της συστηματικής αυτής διαδικασίας οι μαθητές μας προετοιμάζονται για την επιτυχία τους στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων σε διάφορα γνωστικά επίπεδα. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δημιουργούμε τμήματα με κανονικά αλλά και ταχύρυθμα μαθήματα και για ενήλικες, οι οποίοι αφού παραδώσουν ένα ατομικό τεστ αξιολόγησης ξεκινούν στο κατάλληλο επίπεδο σύμφωνα με τις γνώσεις τους.

Προετοιμάζουμε σωστά τους μαθητές μας για τις κεντρικές εξετάσεις του Goethe-Institut, του ΚΠΓ και του ÖSD ενώ τα μαθήματά μας εξοικειώνουν τους μαθητές με την τυπολογία των εξετάσεων.
Ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα διπλώματα, στα Γερμανικά Λουϊζάκη διαθέτουμε και τμήματα για την προετοιμασία των μαθητών μας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα των Γερμανικών και την επιτυχή εισαγωγή τους στις σχολές όπου θεωρείται απαραίτητη η γλώσσα.

Για τους ενήλικες μαθητές μας που επιθυμούν να φύγουν στη Γερμανία για σπουδές, έχουμε τμήματα κατάλληλα για την προετοιμασία και την επιτυχία τους στις εξετάσεις DaF.
Η εξέταση DaF της Γερμανικής γλώσσας αναγνωρίζεται από τα Γερμανικά Πανεπιστήμια ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας και επιτρέπει την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών σε αυτά.

E-learning

E-learning ονομάζεται η εξ αποστάσεως μέθοδος διδασκαλίας και εκτελείται μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες. Πρόκειται για μία μεθοδολογία κατάλληλη για μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο χώρο όπου γίνονται τα μαθήματα καθώς είναι παντού διαθέσιμη. Απαραίτητη είναι μονάχα η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνήθως συνδεδεμένου σε ένα δίκτυο.

Τα Γερμανικά Λουϊζάκη από το 2013 σας δίνουν τη δυνατότητα να διδαχθείτε γερμανικά μέσω της μεθόδου e-learning. Το μάθημα γίνεται με τη χρήση βιβλίων ακριβώς όπως θα γινόταν μέσα σε μία αίθουσα. Με τη δική μας μέθοδο, κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε τμήμα με ολιγομελές group ή να παρακολουθήσει εξατομικευμένα μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται καθαρά και μόνο στις προσωπικές του ανάγκες.